Fjällströms Gräv & Schakt

 • Husgrunder
 • Schaktning
 • VA-arbeten
 • Fjärrvärme
 • Dräneringar
 • Dikesrensningar

 • Planeringar
 • Skogsvägar
 • Rivningar
 • Snöröjning
 • Vägvattning
 • Sopning av vägar

Vår maskinpark utgörs av grävmaskiner från 13 till 25 ton samt traktor och lastbil. Företaget åtar sig även uppdrag inom åkeri.
Fjällströms Gräv & Schakt finns i Jokkmokk och utför uppdrag där med omnejd.